วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกการเรียนครั้งที่15

 28 กันยายน 2555
 
วันนี้อาจารย์ให้เเจกกระดาษเพื่อเขียน ข้อดี ข้อจำกัด เเสดงความคิดเห็น การนำไปใช้ ของเเท็บเล็ต 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับ

 • การนำเสนองานที่ต้องการให้คนอื่นสามารถรับรุ้เเละเข้าใจได้มีหลากหลายรูปเเ เช่น ผังความรู้ ตาราง เขียนบรรยาย
 • เรารู้จักหรือเคยเห็นรูปเเบบการนำเสนอนี้มาจากไหนได้บ้าง เช่น การอบรม สัมมนา จากสื่อต่างๆ เกิดมาจากความคิดของเราเอง ตัวอย่างจากที่อาจารย์เคยสอน
 • สิ่งที่ไดรับจากการเขียนเเสดงความคิดเห็นในเรื่องของเเท็บเล็ต คือ เห็นเกี่ยวกับความคิด ทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้น การเเสดงออกทางภาษาที่ต้องการสื่อสารให้คนอื่นรับรู้เเละเข้าใจไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเเต่ตนเองเท่านั้น
 •  
       หลังจากนั่น อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับว่าทำไมถึงต้องให้เขียนเรื่องนี้ เพราะ ความเป็นครู ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เราต้องรู้อะไรที่มากและกว้างขวาง ไม่ใช่รู้หรือเก่งแค่เฉพาะเรื่อง เพราะถ้าต่อไป เราได้ทำงานแล้วต้องสอน ป.1 เราก็สามารถที่จะทำได้ สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้สบาย และจำเป็นที่เราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น สามารถที่จะนำมาประยุกติ์ใช้กับทุกวิชาได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วิชาเทคโน  เราสามารถนำความรู้ ความสามารถที่เรามีมาใช้ปรับปรุง มาเผยแพร่ นำความรู้ที่มีมาโชว์ และอาจารย์ให้ตรวจดูงานว่าเหลืองานค้างหรือยังไม่ได้ส่งงานชิ้นไหนบ้าง
  และนัดสอบปลายภาค วันที่ 9 ตุลาคม 2555
   
   
   
   

การบันทึกการเรียนครั้งที่ 14


 
 เรื่องปฐมวัยให้เป็นสุข : สนุกสนานกับการออกเสียง

การออกเสียงและสะกดคำอย่างเป็นระบบ

 1. สอนพร้อมกันทั้งชั้น ฝึกให้ออกเสียงประกอบท่าทางตามครู ออกเสียงประกอบพยัญชนะที่เรียงเป็นคำ
    
 2. ทบทวนเสียงที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อมาวิเคราะห์ว่าเด็กได้ออกเสียงครบทุกเสียงหรือไม่
 3. คัดแยกนักเรียนที่ออกเสียงได้ไม่ครบ ไปสอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ
         
         ขั้นตอน คือ ฝึกถามคำถามโดยใช้คำที่ครูกำหนดให้ โดยให้เด็กออกเสียงและชี้ไปที่ตัวอักษรให้

เล่นเกมลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนที่ โดยเมื่อครูออกเสียงใด ให้เด็กคนนั้นลุกขึ้นและเปลี่ยนที่ และให้เด็กตั้ง

คำถามจากคำที่ครูกำหนดให้ ฝึกออกเสียงคำ ครูแสดงการเขียนประโยคที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับ

รูปแบบการเขียนประโยค
 4. ให้เด็กเขียนตามคำที่ครูบอก และการเล่นบิงโกจากคำต่างๆ

การนำไปประยุกต์ใช้

    1. ครูควรหาสื่อสำหรับเด็กที่เหมาะสมกับวัย มาเป็นสื่อในการออกเสียงและสะกดคำ
    
    2. สามารถทำกิจกรรมประยุกต์ใช้ในการสอน
 
 

การบันทึกการเรียนครั้งที่13

 14 กันยายน 2555
     วันนี้มีกิจกรรมการนำเสนอการร้องเพลง และการเล่นนิทานด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น 
1. เล่าไปพับไป  
2.  เล่าไปฉีกไป   
3.  เล่าไปตัดไป   
4.  เล่าไปวาดไป 
5. เล่าด้วยเชือก
กลุ่มที่เล่านิทานมีดังต่อไปนี้
 เรื่อง ชายขี้เบื่อ                         เล่าไปพับไป
เรื่อง ดาวนน้อยลอยในทะเล         เล่าไปฉีกไป
เรื่อง ความสามัคคีของผีเสื้อ        เล่าด้วย เชือก
เรื่อง ยักษ์ 2 ตนหัวใจเดียวกัน       เล่าไปพับไป
เรื่อง พระจันทร์ ยิ้ม                     เล่าไปตัดไป
เรื่อง  ดินสอวิเศษ                      เล่าไปพับไป
เรื่อง   เต่าขี้บ่น                          เล่าด้วย เชือก
เรื่อง    กระต่าบกับแครรอท           เล่าด้วย เชือก
เรื่อง    ครอบครัวทั้ง 4                 เล่าด้วย เชือก
เรื่อง  เรือโจรสลัด                       เล่าไปฉีกไป
เรื่อง หัวใจล้านดวง                     เล่าไปฉีกไป
เรื่อง  เจ้าหมีกับผึ้งน้อย                เล่าไปตัดไป
เรื่อง  เพื่อน                               เล่าไปวาดไป
และอาจารย์ก็ได้แจกสีกับเพจให้กับนักศึกษาที่มาเรียนในวันนั้น

การบันทึกการเรียนครั้งที่12

  
  อาจารย์ให้นักศึกษาไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการคุณภาพการศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนโดยกิจกรรมในวันนั้นวิทยากร โดย ผอ. ราตรี ศรีไพรวรรณ  โรงเรียนพระยประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจับใจความได้ดังนี้   Assocaitiion of Southeast Asian คือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 8 สิงหาคม 2510 คือวันกำเนิดอาเซียนในประเทศไทย หรือวันปฏิญญากรุงเทพ ภาษาราชการของกลุ่มอาเซียน จะใช้ ภาษาอังกฤษ 

กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์ เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)
 
คำขวัญของอาเซียน คือ One Vision One ldentity One Community หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

ตราสัญลักษณ์ของอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกัน

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

 หลังจากนั้นได้ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับอาเซียนมากน้อยแค่ไหนพร้อมเฉลย


การบันทึกการเรียนครั้งที่11


31 สิงหาคม 2555
อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มคิดคำกลอนเลิกเหล้า  โดยแต่ละกลุ่มคิดได้ดังนี้
     ว  :  รักครอบครัว  รักชีวิต  คิดสักนิดก่อนดื่มเหล้า  นะจ๊ะ
     ส :  เลิกเหล้า  เลิกจน  เทิดไท้องค์ราชันย์
    พ  :  เหล้าทำลายสุขภาพจิต  ทำลายชีวิตของคนไทน
 ธ,ท  :  เลิกเถอะ  สุรามรพิษร้าย  อันตรายถึงชีวิต
     น  :  สุราคือชีวิต  เลิกเถิดก่อนชีวิตจะวอดวาย  เพื่อสายใยในครอบครัว
     ป  :  เลิกดืม  เลิกเหล้า  เลิกจน  รวยจริงๆนะพี่
     ย  :  พี่จ๋า  รักชีวิต  รักครอบครัว  อย่ามัวเมาสุรา  น้องขอร้อง
     ต  :  บุรุษสตรีชะนีข้ามเพศ  โปรดเลิกเหล้าเพื่อให้ทาน  เลิกพาลด้วยการเลิกดื่มเหล้า
      ร  :  เพื่อนเอ๋ย  เหล้าเบียคือยาพิษ  อย่าหลงผิดคิดอาจลอง
     ด  :  ถ้ารักน้องจริง  เลิกเหล้า  เลิกจน  เริ่มมีสติ  เพื่ออนาคตของเรา
     ม  :  คิดสักนิด  ดื่มเหล้า  เสียตังค์  เสัยสติ
     ช  :  พ่อจ๋า  สุราทำลายชีวิต  อย่าหลงผิดคิดดื่มสุรา  หนูจะพาพ่อดื่มนม
     ล  :  มาพวกเรามา  คว่ำแก้วเลิกเหล้า  ครอบครัวมีสุข  จริงๆนะ
     พ  :  โปรดหยุด  เหล้าทำลายสุขภาพจิต  ทำลายชีวิตของคนไทย
      ถ  :  อยากให้พี่เพิ่มอายุ  เพิ่มชีวิต  ด้วยการไม่ดื่มสุรา

จากที่อาจารย์ได้ให้แต่คำกลอนเลิกเหล้า  เราก็ต้องใช้หลักในการแต่งคำกลอน  นั้นก็คือ
  -  วิเคราะห์เนื้อหาของเหล้า
  -  จัดเรียงคำให้น่าสนใจ
  -  เพิ่มเติมให้คำมันชักจูงใจในการอ่านมากขึ้น

   หลังจากนั้นอาจารย์ให้แต่ละกลุ่มออกมาสอนเพื่อนๆร้องเพลงที่กลุ่มของตนเองแต่งมา พร้อมทั้งทำท่าประกอบเพลงด้วย  โดยเวลาที่แต่ละกลุ่มออกมาให้มายืนอยู่หน้าห้อง แล้วก็สวัสดีพร้อมแนะนำสมาชิกในกลุ่ม  หลังจากนั้นก็ร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ  และก็สอนเพื่อนๆร้องเพลงของตนเอง หลังจากนี้ก็ให้ช่วยกันร้องเพลงและคนในกลุ่มก็ทำท่าประกอบเพลง จบแล้วให้ยกมือสวัสดี

การบันทึกการเรียนครั้งที่10

24 สิงหาคม2555
 
อาจารย์ยกตัวอย่างนิทานเรื่อง ช้างน้อยอัลเฟรด

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน 

เรื่อง ช้างน้อยอัลเฟรด เขียนโดย นฤมล เนียนหอม
เรื่องย่อ : อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัว อื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร
แนวคิดสำคัญ : แม้ว่าเราจะแตกต่างจากคนอื่นแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความสุข การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ ควรปฏิบัติอยู่เสมอ เด็กๆ ควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ

การบันทึกการเรียนครั้งที่ 9

 
 
วันนี้อาจารย์ให้กลุ่มที่เหลือออกมารายงานที่ได้ออกไปเล่านิทานด้วยสื่อต่างให้น้องฟัง

     - อาจารย์ให้ออกมาเขียนว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างที่แต่ละกลุ่มได้ไปว่ามีอะไรบ้าง  (  จ  ช  ด  ต  ถ  ท-ธ  ป  พ  ม  ย  ร  ล  ว  ส  ) 

     - อาจารย์อธิบายว่าการที่เราจะตั้งคำถามน้องควรจะให้น้องได้คิดบ้าง  เช่น  น้องชอบเป็นตัวละครไหน  ถ้าเป็นน้องน้องจะทำอย่างไรหรือน้องลองคิดดูสิถ้าเป็นน้องจะทำอย่างไรดี  เป็นต้น

      - เวลาที่เราไปเอาอะไรของใครมาควรที่จะอ้างอิงที่มาของเขาด้วย

      - อาจารย์ให้นักศึกษาลองโฆษณาขายของ  ให้อธิบายของรักของหวังของเรา  
 
      - ให้ลองวาดภาพแล้วให้เพื่อนๆทายดู  ซึ่งที่ให้ทำไปทั้งหมดนี้สามารถที่จะนำมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอนุบาลได้  โดยให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวเอง  เพราะเด็กจะมีประสบการณ์อยู่แล้ว